MediDrainage


Wat is MediDrainage?

De MediDrainage is een lymfatische drainage dat het lymfesysteem optimaal laat functioneren. De MediDrainage bestaat uit bandages voor uw benen en heupen en een aparte bandage voor uw buik. De bandage bestaat uit verschillende luchtkamers die in een golfbeweging worden opgepompt van uw voeten, vervolgens naar uw heupen en weer opnieuw. Door deze masserende werkingen worden uw afvalstoffen gemakkelijk via een natuurlijke weg (via de stoelgang of via zweet) uit het lichaam verwijderd. Na een behandeling met de MediDrainage voelt u zich duidelijk anders, veel patiënten merken op dat hun benen lichter aanvoelen en dat zij zich de volgende dag fitter voelen. Een regelmatige behandeling met MediDrainage is voor ieder mens gezond en wordt ook als bijzonder comfortabel ervaren.

Voor de bekende bierbuik, is de buikbandage ontwikkeld. Door het langdurig eten van ongezonde voeding is de dunne darm in omvang toegenomen waardoor hij zijn afvalstoffen niet meer weg kan pompen. De MediDrainage geeft tijdens een behandeling de dunne darm veel tegendruk waardoor hij zijn afvalstoffen weer kan verwijderen en weer kan slinken. Verder komt door deze methode ook het viscerale vet los wat ervoor zorgt dit vet door middel van een ONDA Coolwaves behandeling kan worden verwijderd.

MediDrainage en ONDA Coolwaves

Het is niet meer dan logisch dat er na een ONDA Coolwaves behandeling, ook een behandeling met de MediDrainge volgt. De MediDrainage zorgt ervoor dat na de behandeling, de vrijgekomen afvalstoffen (vetten) eenvoudig via een natuurlijke weg (urine en zweet) uit het lichaam wordt verwijderd.

De MediDrainage kan effectief ingezet worden voor:
  • Lymfeoedeem  
  • Lipoedeem  
  • Na een ONDA Coolwaves behandeling 
  • Rusteloze benen 
  • Na een knieoperatie  
  • Na een ingrijpende borstkankeroperatie  
  • Het ondersteunen van de afvoer en filterfunctie  
  • Ondersteunen afbouw vet en vocht  
  • Ondersteunen van zowel een licht als intensief dieet 
Heeft u interesse neem dan contact met mij op

captcha

Voer aub de CAPTCHA code hieronder in en druk op “Verzenden”


‘Al geruime tijd had ik last van vermoeide, zware en pijnlijke benen. Na meerdere onderzoeken kwam eruit dat ik last heb van oedeem. Ophoping van vocht en vet in mijn benen. Via Facebook zag ik een bericht van look like you. Ik dacht dat het meer bestemd was om af te vallen dus heb toendertijd verder geen actie ondernomen. Totdat ik laatst het artikel las in de nivo. Er stond één regeltje tussen dat medi drainage ook effectief kon zijn voor oedeem. Ik dacht: het is nu of nooit. Heb via messenger een bericht gestuurd en binnen 10 minuten nam David Iflé contact met me op. Ik vond het allemaal erg spannend maar David vertelde precies hoe het allemaal werkt en stelde me gerust. Ik mocht een keer langs komen om te proberen en kijken wat ik ervan vond. Ik voelde me direct op mijn gemak. Je ligt of zit rustig op een bed en je benen zitten in een soort zak die steeds oppompt. Je kan het vergelijken met zo’n band die je om je arm krijgt als ze je bloeddruk opmeten. Het is absoluut niet pijnlijk. Het apparaat masseert op een bepaalde manier je benen waardoor alles weer beterder gaat stromen.

Na de eerste behandeling voelde ik echt dat mijn benen lichter voelde, heel bijzonder. We spraken af om een sessie te doen van 4 weken en dan 3x per week even een half uurtje in de zak. Dit is goed te doen en vooral als je vooruitgang merkt. Had savonds minder last van vermoeide en zware benen en de pijn werd ook minder. Op het moment heb ik 12 behandelingen gehad en nu gaan we afbouwen met 2x per week en dan 1x per week. Dan is het zaak om te kijken wat het beste bij mijn past. Of elke week onderhoud of eens per maand. Dat is per persoon verschillend en zelf ga ik de komende weken ondervinden wat het beste bij mij past.Mensen met pijnlijke zware en vermoeide benen raad ik zeker aan eens contact op te nemen met look like you. Het is laagdrempelig en je wordt goed beleid . Kortom, twijfel niet, maar gewoon doen!!!

Petra Veerman

‘𝖭𝖺 𝗃𝖺𝗋𝖾𝗇 𝗄𝗅𝖺𝖼𝗁𝗍𝖾𝗇 𝗍𝖾 𝗁𝖾𝖻𝖻𝖾𝗇 𝗀𝖾𝗁𝖺𝖽 𝗏𝖺𝗇 𝗌𝗉𝗂𝖾𝗋𝗄𝗋𝖺𝗆𝗉𝖾𝗇 𝗆𝖾𝗍 𝗏𝖾𝗋𝖽𝗂𝗄𝗄𝗂𝗇𝗀𝖾𝗇 𝗂𝗇 𝗆𝗂𝗃𝗇 𝖻𝗈𝗏𝖾𝗇𝖻𝖾𝗇𝖾𝗇 𝖽𝗂𝖾 𝗈𝗇𝖽𝖺𝗇𝗄𝗌 𝗏𝖾𝖾𝗅 𝖿𝗒𝗌𝗂𝗈 𝖻𝖾𝗁𝖺𝗇𝖽𝖾𝗅𝗂𝗇𝗀𝖾𝗇 𝖾𝗇 𝗉𝗈𝗍𝗃𝖾𝗌 𝗆𝖺𝗀𝗇𝖾𝗌𝗂𝗎𝗆 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗏𝖾𝗋𝖻𝖾𝗍𝖾𝗋𝖽𝖾, 𝗄𝗐𝖺𝗆 𝗂𝗄 𝗍𝖾𝗋𝖾𝖼𝗁𝗍 𝖻𝗂𝗃 𝖫𝗈𝗈𝗄𝖫𝗂𝗄𝖾𝖸𝗈𝗎 𝗂𝗇 𝖵𝗈𝗅𝖾𝗇𝖽𝖺𝗆 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝖾𝖾𝗇 𝗉𝗋𝗈𝖾𝖿𝖻𝖾𝗁𝖺𝗇𝖽𝖾𝗅𝗂𝗇𝗀 𝗆𝖾𝗍 𝖽𝖾 𝖬𝖾𝖽𝗂𝖣𝗋𝖺𝗂𝗇𝖺𝗀𝖾.
𝖨𝗄 𝗏𝗈𝖾𝗅𝖽𝖾 𝖺𝗅 𝗇𝖺 𝟥 𝖺 𝟦 𝖻𝖾𝗁𝖺𝗇𝖽𝖾𝗅𝗂𝗇𝗀𝖾𝗇 𝗏𝖾𝗋𝖻𝖾𝗍𝖾𝗋𝗂𝗇𝗀. 𝖮𝗈𝗄 𝗆𝗂𝗃𝗇 𝖿𝗒𝗌𝗂𝗈𝗍𝗁𝖾𝗋𝖺𝗉𝖾𝗎𝗍𝖾 𝗆𝖾𝗋𝗄𝗍𝖾 𝖽𝗎𝗂𝖽𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄 𝗏𝖾𝗋𝗌𝖼𝗁𝗂𝗅. 𝖭𝗎 𝖻𝖾𝗇 𝗂𝗄 𝖾𝖾𝗇 𝖺𝖺𝗇𝗍𝖺𝗅/𝗐𝖾𝗄𝖾𝗇 𝖻𝖾𝗁𝖺𝗇𝖽𝖾𝗅𝗂𝗇𝗀𝖾𝗇 𝗏𝖾𝗋𝖽𝖾𝗋 𝖾𝗇 𝗀𝖺𝖺𝗍 𝗁𝖾𝗍 𝖾𝖼𝗁𝗍 𝖾𝖾𝗇 𝗌𝗍𝗎𝗄 𝖻𝖾𝗍𝖾𝗋. 𝖣𝖾 𝗏𝖾𝗋𝗌𝖼𝗁𝗋𝗂𝗄𝗄𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄𝖾 𝗇𝖺𝖼𝗁𝗍𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄𝖾 𝗄𝗋𝖺𝗆𝗉𝖾𝗇 𝗂𝗇 𝗆𝗂𝗃𝗇 𝖻𝖾𝗇𝖾𝗇 𝗁𝖾𝖻 𝗂𝗄 𝖻𝗂𝗃𝗇𝖺 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗆𝖾𝖾𝗋 𝗀𝖾𝗁𝖺𝖽.
𝖨𝗄 𝖻𝖾𝗇 𝖻𝗅𝗂𝗃 𝖽𝖺𝗍 𝗂𝗄 𝖻𝗂𝗃 𝖫𝗈𝗈𝗄𝖫𝗂𝗄𝖾𝖸𝗈𝗎 𝗍𝖾𝗋𝖾𝖼𝗁𝗍 𝖻𝖾𝗇 𝗀𝖾𝗄𝗈𝗆𝖾𝗇. 𝖨𝗄 𝖻𝖾𝗇 𝗓𝖾𝖾𝗋 𝗍𝖾𝗏𝗋𝖾𝖽𝖾𝗇 𝗈𝗏𝖾𝗋 𝖽𝖾 𝖻𝖾𝗁𝖺𝗇𝖽𝖾𝗅𝗂𝗇𝗀 𝗆𝖾𝗍 𝖽𝖾 𝖬𝖾𝖽𝗂𝖣𝗋𝖺𝗂𝗇𝖺𝗀𝖾 𝗆𝖺𝖺𝗋 𝗈𝗈𝗄 𝗈𝗏𝖾𝗋 𝖽𝖾 𝗐𝗂𝗃𝗓𝖾 𝗏𝖺𝗇 𝖺𝖿𝗌𝗉𝗋𝖺𝗄𝖾𝗇 𝗆𝖺𝗄𝖾𝗇, 𝖻𝖾𝗇𝖺𝖽𝖾𝗋𝗂𝗇𝗀 𝖾𝗇 𝗀𝗈𝖾𝖽𝖾 𝗓𝗈𝗋𝗀 𝖻𝗂𝗃 𝖫𝗈𝗈𝗄𝖫𝗂𝗄𝖾𝖸𝗈𝗎’.

mevrouw Zwarthoed

Plan een gratis intake gesprek in!

Neem vrijblijvend contact met mij opDR. R.G. (RUDY) IFLE
Cosmetisch arts en huisarts
Gespecialiseerd in anti aging.

captcha

Voer aub de CAPTCHA code hieronder in en druk op “Verzenden”